Kodeks spółek handlowych Ustawa 2019 Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO. Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie: 1.3.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244), 1.4.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 2219).


Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa 2020 Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor

Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa 2020 Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks spółek handlowych- Ustawa o zmianie

Autor: Wolters Kluwer
Kodeks spółek handlowych Przepisy 2020 Wolters Stan

Kodeks spółek handlowych Przepisy 2020 Wolters Stan prawny na: 15.08.2018 r. W 8. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych u

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące Beck Stan prawny 7 kwietnia 2020 roku

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące Beck Stan prawny 7 kwietnia 2020 roku Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny - wyciąg, Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Prawo przedsiębiorców, Przepisy wprowadzające ustawę

Autor: Seria z paragrafem
Prawo handlowe Zbiór przepisów 2019 Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr

Prawo handlowe Zbiór przepisów 2019 Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejs

Autor: Teksty Ustaw Becka
Edycja handlowa Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Prawo upadłościowe

Edycja handlowa Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Prawo upadłościowe 10 innych aktów prawnych Edycja handlowa Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Prawo upadłościowe 10 innych aktów prawnych. Stan prawny: 11 października 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono t

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kodeks spółek handlowych Ustawa 2019


Kodeks spółek handlowych Ustawa 2019