Kodeks spółek handlowych Edycja sądowa Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Stan prawny: 11 stycznia 2018 r.Kodeks spółek handlowychnowy tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577)Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym zawiera zmianę wchodzącą w życie:1 stycznia 2018 r., zmiana z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089)Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera zmiany wchodzące w życ


Autor: Twoje Prawo
Kodeks spółek handlowych Ustawa 2019 Seria Twoje

Kodeks spółek handlowych Ustawa 2019 Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO. Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie: 1.3.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu

Autor: Wolters Kluwer
Kodeks spółek handlowych Przepisy 2020 Wolters Stan prawny na: 15.08.2018 r. W 8.

Kodeks spółek handlowych Przepisy 2020 Wolters Stan prawny na: 15.08.2018 r. W 8. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych u

Autor: Seria z paragrafem
Prawo handlowe Zbiór przepisów 2019 Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy.

Prawo handlowe Zbiór przepisów 2019 Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejs

Autor: Teksty Ustaw Becka
Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa 2020 Kodeks

Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa 2020 Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks spółek handlowych- Ustawa o zmianie

Autor: Kaszok Agnieszka
Kodeks Spółek Handlowych przepisy 2020 Stan prawny na: 25 lutego 2020 r.

Kodeks Spółek Handlowych przepisy 2020 Stan prawny na: 25 lutego 2020 r. W opracowaniu zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami Kodeksu spółek handlowych objaśniają ich sens. Publikacja jest prze

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kodeks spółek handlowych Edycja sądowa


Kodeks spółek handlowych Edycja sądowa